Pět set myslivců je nyní registrováno ve sdruženích a honebních společenstvech na Rokycansku. A téměř stejný počet trofejí za rok 2011 byl k vidění při třídenní výstavě v areálu lesnického a zemědělského učiliště v okresním městě.

„Nejvíce je pochopitelně srnčího, a to 270 kusů. Zastoupen je zde ale také jelen, daněk, muflon, sika nebo černá zvěř,“ vypočítala symboly jednatelka okresního spolku Světlana Vlnová. Předehrou se stalo hodnocení, kdy komisím velel Jan Hamřík z Lán. František Sýkora, Jan Procháska a Bohouš Jansa posuzovali vysokou zvěř. Srnčímu paroží se věnovali Jindra Červenka, Míla Brada, Josef Kotnauer, Miloš Kalčík, Zdeněk Fiala i Tomáš Gold.

Návštěvníků dorazilo hodně a jejich pozornost poutal zejména zlatý muflon. Ze stejného kovu je i medaile, kterou obdržel za bezmála 224 bodů. Uloven byl u Ejpovic a ze stejného prostoru je liška, na níž si počíhal František Fišer. Kromě trofejí si desítky zájemců prohlédly expozici z dění ve škole. Pozvání k prezentaci činnosti neodmítl ani šéf ochránců přírody z organizace ve Švermově ulici Pavel Moulis.