Pro ty nemotorizované znamenalo uzavření prodejny značné potíže. Přece jen se ale našel nájemce, který kromě obsluhování zákazníků stihl hlídat malého Šimona.