„A podařilo se. Oslovili jsme nejen naše podílníky a pracovníky, ale také dobrovolníky, kteří přesilovku budoucího zelí, růžičkové kapusty, kadeřávku a jiné zeleniny zvládli perfektně,“ pochlubil se ředitel obecně prospěšné společnosti Možnosti tu jsou Roman Hajšman. Nechyběl mezi dvacítkou brigádníků z Plzně a jihu okresu, přičemž Rokycanský sbor Českobratrské církve evangelické zastupoval farář Ondřej Pellar.

Myšlenka kvalitní zeleniny z míst doslova za humny a od důvěrně známých farmářů se narodila před čtyřmi lety. Vhodné prostory našli nadšenci v Rakové a uplatňují se tu spoluobčané se zdravotním znevýhodněním. „Věnují se pěstování zeleniny, bylinek a ovoce v bio kvalitě. Projekt je prvním komunitou podporovaným zemědělstvím na západě Čech,“ připomněl Hajšman. O úrodu se dělí pravidelní odběratelé, za nimiž plné bedýnky putují jednou za týden nebo čtrnáct dnů. Pokud byste se chtěli stát podílníky, máte ale pro letošek smůlu. Kapacita je naplněna a variantou zůstává čekací listina.

Primář dětského oddělení stanul před soudem. Zpovídá se ze smrti dítěte

Obří a díky zájmu odběratelů stále se rozšiřující prostor hal a políček se dočká další modernizace. Před dvěma lety kývli představitelé zahrady na nabídku majitele pozemku a chtějí proměnit dva hektary řepkového pole v pestrou zahradu. Budou se na ní střídat zeleninové záhony s pásy květnatých louček, s ovocnými stromy a živými ploty.

V rámci dobrovolné sbírky, která končila 31. března, se podařilo nashromáždit 80 tisíc korun. Využité budou na vybudování systému zásobování vodou (nádrže na záchyt dešťové vody, vodní biotop sloužící jako kořenová čistírna pro odpadní vodu a rozvod závlahy po zahradě.