Dějištěm bude sál restaurace Na Střelnici, kde k tanci i poslechu zahraje přítomným skupina Sortiment Vaška Pelikána. Nebude chybět bohatá tombola, soutěže, zajímavá vystoupení ani uvedení dalších osobností do síně slávy.

Předprodej je zajištěn u Pavla Černého, jehož telefonní číslo je 602 660 876. (mah)