„Protisoutěžní jednání bylo dlouhodobé a mělo negativní dopad nejen na maloobchodní prodejce, kteří si nemohli cenově konkurovat, ale v podobě vyšších cen dětského zboží také na rodiny a samoživitele s dětmi,“ uvedl k uložení vysoké pokuty předseda úřadu Mlsna.

Baby Direkt je distributorem dětského zboží, zejména kočárků, autosedaček, dětského nábytku nebo vozítek. Jak uvedl mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda, společnost v letech 2011 - 2018 uzavírala s odběrateli jejího zboží především ústní nebo e-mailové dohody o zvýšení cen pro prodej konečným spotřebitelům. "Společnost BABY DIREKT hrozila odběratelům sankcemi či je dokonce formou nedodání zboží skutečně postihovala, pokud výrobky nabízeli za ceny nižší, než sama určila. Uzavíráním a plněním zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej došlo k narušení hospodářské soutěže," uvedl Švanda.

Transport zraněného dělníka v brněnské Trnité ulici.
V centru Brna se na stavbě zranil dělník. Zachraňovali ho jeřábem

S pokutou ve výši 40 793 000 korun firma nesouhlasí. „Společnost s rozhodnutím předsedy zásadně nesouhlasí a považuje je za nesprávné. Bude se proti němu bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně a věří, že se svými argumenty u soudu uspěje. Rozhodnutí předsedy Úřadu je totiž po právní i skutkové stránce chybné. Úřad přitom chyboval nejen v právním posouzení domnělého deliktu, ale zejména také v hodnocení podkladů ve správním spisu. Například zcela opominul zohlednit to, že prakticky všichni zákazníci společnosti Baby Direkt podpořili argumentaci naší společnosti a popřeli, že by došlo k tvrzenému protiprávnímu jednání, jak dovozuje Úřad. Navíc Úřad v průběhu řízení porušoval i procesní předpisy, což je dalším důvodem nezákonnosti jeho rozhodnutí,“ uvádí mluvčí společnosti Baby Direkt Michaela Čejková.

Při výši pokuty byla úřadem zohledněna především doma, po kterou firma zákon porušovala. "K zakázanému jednání docházelo po dobu více než sedm let, a to u většiny jeho zboží. I přes změny provedené předsedou Úřadu by pokuta vzhledem k dlouhodobosti a závažnosti jednání výrazně přesahovala deset procent z obratu, což je maximální výše, kterou může Úřad uložit. Pokuta tedy musela být snížena na 40 793 000 Kč, aby splňovala zákonné limity," doplnil Švanda.

Antigenní odběrové centrum ve Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích.
Testovací zmatek: brněnská nemocnice poslala asi tisíc starých SMS s výsledky

Firma proti prvnímu uložení pokuty podala rozklad, na jehož základě předseda antimonopolního úřadu částečně změnil rozhodnutí, na výši pokuty to ale nemělo vliv. "V rámci řízení o rozkladu konstatoval, že nebyl dostatečně doložen dopad na obchod mezi členskými státy a tedy ani porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, jak bylo obsaženo v prvostupňovém rozhodnutí," sdělil Švanda.