Byla jí Akademie řemesel. Účastnili se jí především žáci osmých a devátých tříd jedenácti základních škol okresu a další zájemci z řad ostatní veřejnosti. „Prezentuje se tu dvacet škol z kraje a šestice dalších vystavovatelů, jimiž jsou v podstatě ti, kteří mohou do budoucna zaměstnat žáky škol. Chtěli jsme, aby tu vznikla provázanost studium – zaměstnání a vazba na zaměstnavatele v regionu,“ informovala Iveta Šimanová, ředitelka rokycanského kontaktního pracoviště Úřadu Práce ČR, který byl hlavním pořadatelem.

Záštitu nad akcí převzal Městský úřad Rokycany a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Kromě bohaté nabídky studijních možností a zaměstnaneckého uplatnění, jež zaplnily veškeré prostory Střelnice, se v průběhu dne na jevišti střídaly vstupy škol zajišťované studenty. Součástí dění byl i v salonku probíhající doprovodný program v podobě přednášek. Letošní ročník se uskutečnil s podtextem Zdravotnictví napříč studijními obory.