Návštěvníci se do Jeřabinové ulice vypravili v nočních úborech a jejich nápady byly bezbřehé. Někdo dorazil v klasickém pyžamu, jiný s nezbytnou čepičkou na hlavě a modely se lišily střihem i délkou. „Oceníme osm modelů,“ nechali se slyšet provozovatelé zařízení.

Hned 13. března chystají zpívanou, 19. 3. vystoupí skupina Lord´s a pak je tu ohlášen i Sagvan Tofi.