Spolus pracovníky Palackého univerzity v Olomouci, která akci zaštiťuje, ZČU a garanta místního dění Vladimíra Valacha se do akce zapojili i ostatní učitelé. Průvodců a asistentů dění pro studentyz primy, sekundy, tercie a septimy byla zapotřebí spousta.

Na sportovních vozících zkoušeli hrát třeba košíkovou. „Driblovat nebylo snadné mínila Klára. „Přimět vozík, aby se přesně natočil, by-lo těžké, o sebrání míče ze země za jízdy ani nemluvě,“ podotkla Adéla. „Jak se nadzvednete, vozík podjede. To je nepříjemné,“ dodal Petr. Po goalballu za sekundány Anička hodnotila: „Poznat jako nevidomý, kde je míč, je problém. Zvláště když uteče.“ „Zrovna tak rozeznat spolu-hráče od protivníků,“ mínila Hanka. „Často o mě druzí zakopávali a já o ně,“ přidala se Markéta. Se zavázanýma očima si mladí zkoušeli i chůzi po schodech a chodbě. Byť prostory znali a mohli si je osahat holí, tápali. Při akci se studenty besedovala též koulařka Eva Kacanu, vítězka paralympiády i světových her.

Zpěvačka Věra Bílá
Bílou má připomínat socha