„V makovici bývají zápisy z významných oprav či úprav samotného domu, zejména pokud se to týká střechy. Písemnosti, které jsme nalezli, byly datované k roku 1878, což nám dobře koresponduje s opravou věžičky, respektive jejím podezděním,“ uvedl Kamil Podroužek z katedry historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Obyvatelé Milasína měli být postříleni a obec srovnána se zemí.
Mohli jsme dopadnout jako Lidice, říkají v Milasíně. Zastřelili tam partyzána

Listina z 22. října 1878 obsahuje ceník, kde je uvedena informace, kdo opravu prováděl, běžné ceny a je psaná kurentem. „Velmi často se v 19. století sepisoval seznam řemeslníků, který obsahoval datum narození, jejich působiště a další informace,“ dodal Kamil Podroužek.

Další objevená listina z roku 1818 je psaná česky, což historici považují za velmi zajímavé. Obsahuje například citaci: „Přijde doba, kdy i ten Kalich budete trpěti“.

Groše a krejcary 

Nejstarší objevený zápis psaný německy je pravděpodobně již z 18. století. Kalich odhalil také dobové mince z roku 1878, a to groše a krejcary.

Aktuálně jsou objevené listiny a mince předány Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích. Ty prozkoumají odborníci, kteří je konzervují, naskenují a jejich kopie budou následně pravděpodobně vystaveny v chystané expozici na půdě Kalicha.

Američtí vojáci zachytili konec války na západě Čech. Muzeum Chodska v Domažlicích získalo fond například od Roberta Gilberta nebo Jeese Stylese.
Fotky z konce války na západě Čech. Prohlédněte si snímky od amerických vojáků

Revitalizace Kalicha probíhá již od minulého roku. Z vnitřních prostor, kde řemeslníci opravovali krovy, se přesunuli ven k opravě střešní krytiny. Dokončení revitalizace je plánováno na závěr tohoto roku.