Začínalo se před budovou muzea působivou produkcí malých umělců. Zhruba v 15.30 se zástup dětí i těch odrostlejších vydal k vodnímu toku v centru, kde došlo na symbolické ukončení zimní vlády. Hořící slaměná postava byla vhozena do Klabavy za doprovodu písní a říkadel. Zpět k radnici nesly organizátorky akce zelený stromek ozdobený mašlemi a vyfouklými vajíčky, tzv. líto. Před sídlem úřadu se děti dočkaly sladké odměny. 

Sraz abiturientů
Školáci vzpomínali U Václava