První část slavnostního aktu se týkala Štefana Daniše, Magdalény Kacířové, Adama Krhounka, Matěje Kubizňáka, Šárky Linhartové a Daniely Mráz. O pár minut později je střídala druhá skupina v sestavě Anna Taišlová, Veronika Valancová, Lukáš Valeský, David Vaníček, Olivie Hana Vlčková, Vanesa Žigová a Petr Stefanovič.