„Veďte své potomky k poctivému přístupu k životu, čestnosti a zodpovědnosti,“ nabádal maminky a tatínky Perlík. Květinu po proslovu předal jen deseti matkám, protože v případě Sebastiana a Daniela Motre se jednalo o dvojčata. „Tatínek je Rumun,“ přiblížila nezvyklé příjmení jeho partnerka. Kromě toho se slavnostní chvilky týkaly Adély Lackové, Damiana Válka, Elišky Procházkové, Ester Polesné, Elišky Cinertové, Aničky Rychlé, Ondřeje Bednáře, Davida Majera a Mariána Bodzáše.

Zpravidla Hrádečtí zvali děti na dvě etapy. Nyní to zvládli najednou.