Mezi šesti pozvanými byl jediný chlap – Tomášek Tycar a s ním pět děvčátek: Nela Poláková, Martina Pochová, Veronika Baxová, Natálie Kšírová a Natálie Sekelová. Jim i jejich rodičům zazpívali šikulové z mateřinky a o proslov se postaral starosta Milan Preťo. Následoval zápis do pamětní knihy a předání drobných dárků od představitelů obce.