Zástupci drtivé většiny seskupení (chyběly jen tři spolky) se prezentovali na v neděli skončené výstavě trofejí za rok 2019. Dějištěm byl od pátku do neděle sál Střelnice, kam mířili odborníci i ti, jimž tento obor až tolik neříká. „Myslivost není totiž jen o procházkách lesem. Přednost a prioritu má všestranná péče o zvěř,“ zdůraznil okresní šéf Stanislav Suda.

Oficiálně třídenní akce začínala s předstihem. Dobrovolníci (Martin Kreutzer s Janem Přibíkem z MS Stráně, Pavel Bělohlávek s kolegy z Líšné a další) prostory naaranžovali. Následovalo navážení trofejí a nezbytné hodnocení. „Posuzovatele, kteří byli rozděleni do skupin srnčí a vysoké zvěře, měl na povel Jan Hamřík z Lán,“ sdělila jednatelka OMS Světlana Vlnová. Znalci určovali zařazení do jednotlivých skupin a nejlepší exponáty byly soustředěny na speciálním stolku. V květnu je čeká přesun na republikovou výstavu do Lysé nad Labem.

Součástí expozice byl opět koutek ochránců přírody ze Švermovy ulice, kteří s myslivci úzce spolupracují.

Ilustrační foto
Rokycanští uspěli v Plzni