„Peníze pro Rokycany, které jsme spolu s kolegou Vilímcem (poz.: dalších 8 milionů) směrovali na rekonstrukci školy v ulici Míru, jsou skvěle a transparentně využité,“ pochvaloval si, když se starostou Janem Balounem absolvoval prohlídku. Vzhledem k tomu a faktu, že Rokycansko nemá svého poslance, také v případě porcování nového medvěda přislíbil, že u příležitosti devítistého výročí na město nezapomene. Výrok přítomné potěšil a starosta kvitoval: „V situaci, kdy celá rekonstrukce vyjde na 105 milionů a ze svého jsme museli uhradit osmdesát, to bude rozhodně příjemné.“

Peníze se staly alfou i omegou, kolem nichž se točil pobyt poslance také v Mýtě. „Největší problém nám asi dělá finanční zajištění úprav náměstí,“ posteskl si místostarosta Jan Auinger. „Komplexní řešení by představovalo asi 26 milionů,“ objasnil starosta František Končel. V rámci návštěvy zamířil poslanec i do lahůdkářské provozovny k Pilíkovům. „Sbírám informace o problému regionu a každý střední podnikatel, který udrží výrobu, je doslova hrdinou,“ mínil Pospíšil, "a jeho zkušenosti jsou cenné.“

Další cesta poslance vedla do Mirošova, kde se v Domově Harmonie zajímal o oblast sociálních služeb. Aby získal poznatky o nelehké situaci v tomto odvětví, diskutoval s vedením i obyvateli. Dále ho zaujala například péče města o památky.

V Hrádku se setkal s Jaroslavem Perlíkem, který ale nezastupoval jen město, ale coby předseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje i další místa, s jejich problematikou. V diskusi nechyběl ani obchvat Rokycany–Hrádek.

Za poslední zastávku politik zvolil Strašice. Tady však ani nevěděl čemu raději věnovat pozornost. Konstatoval, že rozestavěnost a změny jsou v místě obrovské, stejně jako další záměry. Cenil si také inspirace a poznatků, které odtud lze čerpat pro ostatní.