Hasičský záchranný sbor Rokycany zde zastupovala preventistka Olga Loukotová: „Dříve jsme právě v dispečinku vyřizovala takové hovory, takže vím, jak je tohle číslo důležité. Platí mimochodem ve všech státech Evropské unie.“

Akce s výchovným nádechem byla zaměřena především na osvětu všech věkových skupin. Kluci i děvčata si potěžkali hasičské hadice, zaujala je záchranářská vozidla a soutěžili o ceny. Dospělí zkusili tísňový hovor nanečisto nebo kviz.

Evropský den tísňové linky 112. byl oficiálně vyhlášen 11. února 2009.