Listopadové vítání občánků (25. 11. bude repete) se tentokrát týkalo pěti chlapců a tří dívek.

Proslov starosty Jana Balouna patřil Kvidu Kuželkovi, Zuzaně Čmolíkové, Vojtěchu Svobodovi, Jakubu Elstnerovi, Matěji Markovi, Silvii Chmelíkové, Gabriele Topolčany a Václavu Pavlatovi.