V souvislosti s tím soudci Radovan Hronek, Jana Kantoříková a Miroslav Hromada na chvíli zaměnili funkci arbitrů za učitelskou. Vysvětlili zásady a pak si účastníci rozdělili role žalobců a žalovaných, obhájců, soudců i svědků. „Skutečného procesu se mohli zájemci zúčastnit také, ale v případě žáků jsme preferovali, aby se do řešení kauz za– pojili sami. Jsem přesvědčený, že vžitím do rolí si víc vštípí právní povědomí,“ míní předseda soudu Hronek.

Simulované kauzy se tak staly záležitostí studentů čtyř tříd. Ve 3. C se role jednoho ze svědků zhostila Aneta Urbanová. „Na místě jsme si vymysleli příběh a rozdělili si úlohy. Vypovídat k případu a nesplést se ve svých tvrzeních není vůbec jednoduché,“ konstatovala. „Je vážně těžké, aby výpověď seděla, snadno člověka nachytají. Alespoň my jsme to pletli. Podle mě u soudu svědci hodně lžou, aby hájili ty svoje,“ posuzovala Kristýna Uxová.

Jitka Votavová coby ´předsedkyně´ trestního senátu po pronesení závěrečné řeči posuzovala: „Orientovat se v protichůdných verzích není snadné a úplně nejtěžší je rozhodnout o vině a stanovit trest. Kdybych opravdu věděla, že rozhoduji o lidském osudu, asi bych se teď dobře necítila,“ zvažovala. Role obžalovaného se ujal Adam Koranda. „Dost jsem se do toho vžil,“ přiznal. „Držel jsem se pravdy, přesvědčený, že trest se musí díky tomu hodně snížit. Proto jsem požádal i o předvolání jen hodnověrných svědků. Na rozdíl od protistrany,“ komentoval dění.

´Státní zástupce´ Tomáš Nosek posuzoval: „Nejvíc mě zaujaly reakce lidí. Jsem rád, že jsem takovouhle situaci zažit. Už vím, jak je těžké každou větu, vlastně každé slovo, vnímat a snažit se na to rychle reagovat,“ poměřoval. „Zhostili se toho ale dobře,“ chválila spolužáky jakožto přihlížející Miroslava Medová.

„Akce jsme se účastnili v rámci primární prevence a výuky základů společenských věd. Věřím, že studentům hodně přinese. Osobní prožitek je nejlepší,“ zdůraznila učitelka Marie Šamanová. Za důležité považovala i potřebu vyjádřit svoje názory a obhájit je. „I když se porůznu zúčastňujeme soudních líčení a a následných besed s rozborem případu, jsme moc rádi, že nám soudci poskytli tuhle možnost a věnovali nám svůj čas,“ konstatovala.

Spokojený byl i předseda soudu: „Realita skutečného procesu se až tak neliší od toho, co tu předvedli například třeťáci. Úroveň byla opravdu dobrá, je vidět, že jim nechybí právní povědomí, umí argumentovat a pružně reagovat. Procvičili se tu v logice a také rétorice, což je základ soudnictví,“ konstatoval Hronek s přesvědčením, že prožitá zkušenost studentům do života leccos dá.