„Nesmírně si tradice vážíme a je nám ctí být vždy v listopadu s představiteli evropské sekce,“ zdůraznil starosta Václav Kočí při včerejším vrcholu oslav Dne veteránů na Masarykově náměstí.

Dorazily kolony historických vojenských automobilů a s prapory drželi čestnou stráž kadeti z USA i místní skauti. Po proslovech zástupce amerického velvyslanectví i konzulátu z Ruska zazněla báseň o vlčích mácích na flanderských polích. Právě tento květ je symbolem svátku s důrazem na konec I. světové války. Posléze se ale přidaly vzpomínky na oběti dalších světových konfliktů. Rokycany obdržely od zámořských přátel plaketu jako výraz poděkování za pohostinnost a o tečku se postaralo kladení věnců k pamětní desce na budově radnice.

Nedělní program zahajovala mše v chrámu Panny Marie Sněžné, spojená se svěcením praporů. Už v sobotu se uskutečnila setkání u pomníků v Dýšině nebo na demarkační čáře v Borku u Rokycan.

scénář včerejšího vyvrcholení oslav Dne veteránů v centru Rokycan obsahoval i vystoupení amerických kadetů ze základny v německém Vilsecku. Mladí vojáci předvedli působivou ukázku cvičení se zbraněmi.

Vzpomínku na padlé spolubojovníky pořádají hosté ze zámoří v okresním městě od roku 1990. Právě v průběhu premiérového ročníku náhle zemřel domácí organizátor Vladimír Kadláček a včera účastníci pietního aktu uctili památku nedávno zesnulého představitele evropské sekce Halla Hedgese.

Ilustrační foto.
Střední škola Jeřabinová otevírá