„Bylo tak trochu slovo do pranice, zda se v malé obci vůbec najdou zájemci, kteří by chtěli strávit pět pátečních večerů na parketu,“ usmíval se Tomáš. Taneční mistři i členky kulturní komise ale zůstali v šoku. Přihlásilo se 31 dvojic všech věkových skupin. Od těch nejmladších, jejichž polobotky od kursu v Rokycanech zůstaly ještě vyleštěné přes střední generaci až po šedesátníky.

Ti všichni se v sále restaurace U Salcmanů zdokonalují ve waltzu, valčíku, tangu, polce, blues, ča-če, rumbě nebo sambě, která byla obsahem předposlední lekce. Před jejím zahájením se o vzruch postaral zástupce hasičského sboru s nabídkou, aby si frekventanti na listopadový Kateřinský věneček nastudovali speciální předtančení!

Zítra společenská událost vrcholí a závěrečná část možná nebude o dlouhém loučení.