Potvrdily to i děti z 1. B ZŠ Čechova. Za to na ně čekala spousta her, rébusů, poslechly si zajímavé příběhy z knih a potom si namalovaly záložku do té své. Jako odměnu si totiž domů nesly výtisk nové knížky Okno do komína, která se zatím vůbec nedá koupit a nemají ji ani knihovny.

V rámci projektu už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčky – ji pro knihovnická zařízení, která aktivně a dlouhodobě pracují se školami, připravil Ústav pro informace a vzdělávání společně s Ministerstvem školství ČR.