Dění ovšem zahajoval v sobotu odpoledne starosta Pavel Kočárek. Připomněl některé akce (úprava požární nádrže, plocha u kapličky) a jeho proslovu naslouchali i hosté – senátor Pavel Karpíšek a krajská radní Radka Trylčová. Pak už se návštěvníci zaposlouchali do hitů Michala Tučného a v podvečer tleskali vítězům prestižní soutěže o nejhezčí předzahrádku. „Komise přisoudila první místo Šnebergerovým. Za nimi byla paní Mácová a dále Radovi, Manovi, Nachtigalovi, Dlouhých, Markovi, Denkovi, Srbovi a Bártovi,“ seznámila nás s elitní desítkou místostarostka Eva Slatkovská.