Prostorem zněly motorové pily a zvuk výkonného štěpkovače, který i silné větve dokázal přeměnit v dřevní a listovou drť. Opodál pokračovaly práce na úpravě kolejiště a mostní konstrukce u sokolovny.

V příštích dnech má začít prorážení podchodu pod tratí, a to v místě mezi starým nádražím a už zmiňovaným mostem.