Přes noc se před některými objekty objevily nápisy, charakterizující jejich obyvatele či nájemníky. Neklamné znamení, že jsou zde Máje 2019. „V novodobé historii Hrádku už dvacáté,“ upozornila Vlasta Vasková. Dáma, která byla se štábem organizátorek u všech ročníků. Znamená to zimní nominaci (občas s přemlouváním) desítek mladých mužů i žen, kteří pak musí část víkendu obětovat nácviku. Že to ale stojí za trochu námahy o tom svědčil tanec Besedy při dopoledním zahájení akce na náměstí.

Předehrou byl ovšem populární jarmark s nabídkou rukodělné produkce. To už ladila nástroje Hrádecká kapela a muzikanti opět doprovázeli májovníky celý den. Kecal pak převzal mohutný městský klíč od starostky Marcely Sobotkové a početná skupina se kolem jedenácté hodiny vydala s koňským povozem Hrádkem. Občasnou nepřízeň počasí vzali krojovaní účastníci na vědomí, ale dokázali si s ní poradit. Zejména, když je při zastávkách v domech čekalo něco na zahřátí nebo k snědku.

Po návratu do centra města dění vrcholilo večerní taneční zábavou.

Vypouštění zajíců do volné přírody.
U Tění pouštěli zajíce