Vedle děvčat, která sedmého obohatila zahájení akce pěveckým vystoupením, se jí tentokrát zúčastnily všechny cestování schopné Kytičky. V historických prostorách Mladotova domu se tak těšily zájmem veřejnosti o své práce vzniklé ve výtvarné a textilní dílně.