Sportovci v okresním městě dostanou dárek ještě před rychle se blížícími Vánoci. Zní to paradoxně, ale těmi, kdo se o to coby vkladatelé primárně zasloužili, jsou lidé závislí na herních zařízeních, tedy ať už v menší či větší míře gambleři.

„Radní se při svém posledním jednání usnesli, že zastupitelům města doporučí rozdělení výtěžku z automatů mezi sportovní oddíly. V plánu je přerozdělení obnosu zhruba ve stejném procentuálním poměru, v jakém dostaly organizace příspěvek na počátku roku," sdělila Deníku místostarostka Marie Hlávková.

„Pokud k dělení financí pro sportovce koncem roku oprav-du dojde a bude to v poměru, jaký naše výchovně vzdělávací komise města na základě kritérií už dříve doporučila, bylo by to příjemné," uvedl předseda komise Miroslav Jedlička.

V pomyslné sportovní loterii je nyní zhruba milion korun a zastupitelé se losem budou zabývat na svém jednání 29. října.

Podle informací redakce ale představitelé Rokycany zatím míní rozporcovat jen část peněz, které město dostalo. „Teď navrhujeme oddílům rozdělit milion, příští rok bychom ale do sportovních investic chtěli vložit milion a půl," potvrdil a upřesnil zprávu starosta Vladimír Šmolík.