Je podle jejich profesionálního názoru jen další výhybkou v kolejišti peněz pro financování státní penze, která je nejenom dnes, ale už několik let neufinancovatelným problém státního rozpočtu. Nejvíce se dotkne vládní důchodový pokus dnešních třicátníků. To znamená, že i mne. Proto vládní kroky se zájmem o děje budoucí sleduji.

Poslouchám návrhy na soukromé fondy a na dvacetiprocentní sazbu DPH a nestačím se divit. Neboť když rozmotám záměry odpovědných politiků uschované v populistickém balení, vychází podstata věci - i na české poměry - pro daňového poplatníka neobyčejně nevýhodně. Podle organizátorů změn si na důchod musí každý spořit sám a spoléhat na loajálnost rodiny, což je asi správný krok, ale neuplatnitelný v plošném měřítku. Ne všichni mají kolem sebe funkční rodinu, a ne všichni mají měsíční příjem jako představitelé vlády.

Měl bych odvádět povinně další tři procenta ze mzdy do soukromých fondů, i když mi nikdo nezaručí, že roční výnos bude větší než meziroční inflace, a že penzijní fondy budou fungovat i za dalších třicet let a já naspořené peníze dostanu zpět. Dále mám platit o deset procent navýšenou DPH, kterou se bude financovat schodek ve státním rozpočtu i přes to, že si mám spořit na penzi sám. To je tak trochu zvláštní přístup. Jestli jsou tyto kroky demografická nutnost nemohu posoudit. Ale pokud tomu tak je, čekal bych obrovskou a nekončící vládní podporu mladým rodinám s dětmi, které pravidelně a dlouhodobě systém spolufinancují a nevysávají ho přes nepochopitelně nastavené spektrum sociálních dávek, na které dosáhnou z pravidla jen nepoctivci. Jistě nás bude čekat v krátkém sledu ještě reforma školství, která bude vyžadovat další brutální finanční spoluúčast na intelektuálním rozvoji našich ratolestí. A zdravotnická péče ve stínu posledních událostí bezplatná jistě také nebude.

Proto bych se chtěl také rád dozvěděl, kde se můžu z této důchodové estrády odhlásit a nechat si vyplatit již do systému odvedené peníze. Je to proto, že záměr i záruky, které nabízí tento stát, mi připadají trochu zcestné. Z dosavadní zkušenosti vím, že se musím o sebe a svoji rodinu postarat sám. Je mi třicet a už nevěřím nápadům těch, co posledních dvacet let rozprodávají tuto zemi s pohrdavým úsměvem na rtech.