Zájemci mohli dozvědět o pomoci obětem trestných činů či naopak o dohledu nad ´hříšníky´a řešení dalších záležitostí.
V rámci akce vedoucí útvaru Zdeňka Blažková besedovala také se studenty. Se svými učiteli Pavlem Benediktem a Marií Šamanovou možnost využili třeťáci z gymnázia, jež navštěvují společensko- věd-ní seminář, a jejich kolegové ze SOŠ, kde druhý ročník eko- nomického lycea probírá vý-uku práva.

Gymnazisté dostali šanci vyzkoušet si i rozhodování soudního sporu. „Role obhájců, soudců či státních zástupců brali zodpovědně a bavilo je i to, že nešlo o fiktivní ale konkrétní případ,“ prozradila Šamanová. Kluci a děvčata ze SOŠ se zase cíleně zaměřili na výkon a průběh alternativních trestů a celkově způsob fungování probační a mediační služby. Podobný zájem projevovali i ostatní zájemci z řad veřejnosti.