Škola má pevné místo mezi vzdělávacími institucemi nejen v rámci kraje. V současnosti je například jedinou státní školou v České republice se švýcarským modelem vzdělávání IB DP, kdy lze získat mezinárodně uznávanou maturitní zkoušku. „Třikrát jsme za uplynulých pět let byli vyhodnoceni jako nejlepší škola v Plzeňském kraji z pohledu úspěchů našich žáků v soutěžích. Učitelé žáky motivují a věnují se jim nad rámec svých povinností,“ říká ředitel Gymnázia a SOŠ Rokycany Pavel Vlach, který je ve funkci bezmála pět let.

První akcí byla vernisáž výstavy o historii školy, která je k vidění ve výstavním sále v Muzeu dr. Horáka do konce září. Na konci května sklízel ovace sbor UNIQUE Rokycany. Letos mimochodem slaví 20 let od založení.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

V pátek 23. června se uskuteční v gymnáziu (ulice Mládežníků) tematická konference mapující 150 let vzdělávání v Rokycanech. Pozornost bude věnována nejen historickému vývoji školství v regionu, ale zejména moderním trendům ve vzdělávání a problémům i výzvám, které přináší dnešní proměňující se svět. „Zveme politiky, úředníky, ředitele středních i základních škol z okolí, zástupce institucí dalšího vzdělávání, České školní inspekce a neziskových organizací,“ doplnil ředitel.

Sobota 24. června je pak vyhrazena veřejnosti. Dopoledne si zájemci prohlédnou obě budovy v rámci Dne otevřených dveří se začátkem v 8.30 hodin. Odpoledne a večer se program přesune do areálu rokycanského letiště. Od 14 hodin žáci školy vystoupí na studentské akademii. „Od 20 hodin jsou všichni žáci, absolventi, zaměstnanci i přátelé školy zváni na letní ples pod širým nebem. K tanci i poslechu zahraje MD Company, jako host vystoupí Kristýna Krčmová a PUSA (Pěvecký učitelský sbor amatérů). Pro návštěvníky bude připraven venkovní taneční parket, bohaté občerstvení i krytá místa k sezení. Prodej lístků je on-line na našich webových stránkách a lístky je možné zakoupit také v Informačním centru města Rokycany na Masarykově náměstí," zve zástupkyně ředitele školy Lenka Likeová.

Na snímku je původní budova gymnázia, dnes sídlo střední odborné školyProgram oslavZdroj: Deník/Václav Havránek

Gymnázium a SOŠ Rokycany přijme ve školním roce 2023/2024 do prvních ročníků 174 žáků. V rámci investic do budov školy se dočkali studenti střední odborné školy v ulici Svazu bojovníků za svobodu od letošního června výdejny obědů. Předtím museli přecházet do gymnázia. V sídle SOŠ bylo vyměněno veškeré IT vybavení. Díky podpoře z IROP škola postaví nové čtyři učebny – včetně laboratoří pro přírodovědné předměty. Pokud jde o gymnázium, čeká školu kompletní rekonstrukce. Výměna všech výplní, nová fasáda, energetická soběstačnost. Aktuálně má škola vypracovanou studii.