„Nejen na půdě, už i v kabinetech jsou skvrny a kape voda, jakmile zaprší,“ uvedla
k situaci v budově nového gymnázia ředitelka Drahomíra Rancová. „Objevily se díry v plechové krytině a je už špatná izolace. Potřebovali bychom plechy vyměnit a izolaci aspoň vyspravit nafoukáním pěny,“ míní ředitelka.

Krajský úřad, který je zřizovatelem školského zařízení, už požádala o prostředky na odstranění havárie střechy. Odhadem budou třeba tak  dva miliony. Nutné je ale nejdříve zpracovat  projekt.

Ani ve druhé budově stejného školského zařízení, tedy ve Střední odborné škole Rokycany, jež sídlí ve starém gymnáziu, není střecha v pořádku. Situace je však složitější v tom, že škola má objekt pouze pronajatý, majitelem je město. „Starosta už hledá finanční prostředky,“ uvedla ředitelka Rancová.

„Podle mého mínění by peníze na opravu havárie měl poskytnout kraj,“ konstatoval starosta Vladimír Šmolík. „Budovu má  pronajatou a někdo se o ni starat musí,“ objasňoval. Další možností podle něj je shánět prostředky  přes ministerstvo financí, ovšem se zainteresovaností školy.

„Na zatékání se přišlo při kontrole majetku města. Během obhlídky půdy ve starém gymnáziu jsme mimo jiné zjistili, že ve střeše jsou otvory a na třech místech bude třeba sanovat trámy,“ informoval Šmolík. Rokycany takovou opravu v plánu nemají.