„Rokycanské gymnázium je pilotní školou pro tvorbu nového vzdělávacího systému. Posledních deset let intenzivně pracujeme na vytvoření co nejhodnotnější vzdělávací koncepce. Maturitní zkouška, jako její zakončení, je tedy pro nás podstatnou otázkou. S většinou pedagogického sboru proto státní maturity považujeme za významný bod na cestě zkvalitňování vzdělávání. Závěrečná zkouška díky nim získá na kvalitě a hodnotě a stane se objektivní vizitkou přístupu žáka ke studiu. V současném systému bylo na některých školách možné získat maturitu v podstatě zadarmo. Je–li maturita stejná pro všechny, pak tento problém odpadne,“ řekla Drahomíra Rancová, ředitelka rokycanského gymnázia a SOŠ.

Projekt státních maturit se připravuje už od poloviny devadesátých let. Po mnoha letech složitého jednání, plánování a neustálého odkládání, bylo letos schváleno jejich premiérové uskutečnění v roce 2011. Změna se týká i průběhu profilové zkoušky.

„Namísto ústních zkoušek se budou u nás psát testy. U některých předmětů byla ústní zkouška nesmyslná, protože během patnácti minut je nereálné, prokázat skutečné znalosti žáka z daného předmětu. Naproti tomu písemný test je jasným obrazem vědomostí, neboť je zde možnost položení širšího okruhu otázek a praktických příkladů. Navíc je tento systém i spravedlivější, protože všichni žáci mají otázky a příklady stejné. Tento způsob maturity jsme si již ověřili v pilotní verzi ve školním roce 2009/2010. Naše škola se také zúčastní maturitní generálky, která proběhne od jedenáctého do čtrnáctého října. Její součástí bude písemný test z matematiky, který škola využije k vlastní evaluaci. Další předměty, český nebo cizí jazyk, si u nás mohli žáci zvolit,“ doplnila ředitelka.