Orientovaná byla na hazard, alkohol a děti. Šestnáct policistů v součinnosti s Celní správou a Hasičským záchranným sborem zkontrolovalo šest provozoven se zaměřením na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Odhaleni byli tři mladiství, kteří měli pozitivní dechovou zkoušku. Ve všech případech hodnota nepřesáhla půl promile alkoholu v dechu. Další přestupkové jednání se týkalo držení omamné a psychotropní látky, což bylo vyřešeno na místě.

Ilustrační foto
Skotsko se stěhuje do Kostelíku