Opět s oslavou řemeslné práce a setkáním všech, kteří se věnují zpracování kovů, jejich dobývání nebo tavbou.

Své umění tu prezentují kováři, pasíři, podkováři, zbrojíři, slévači, nožíři, dráteníci a z příbuzných oborů sekerníci, uhlíři i hutníci. Návštěvníci nahlédnou i pod ruce učňů kovářského řemesla, zapojených do soutěže zručnosti.

30. Hamernický den v Dobřívě v květnu 2023

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Letošní scénář je opět pestrý. Studenti kovářských škol a učilišť se utkají v soutěži ve volné tvorbě Dobřívský cvoček a v kování hřebíků na čas. Během celého dne je zajištěn bohatý kulturní program. Obnáší divadlo pro děti, šermířská vystoupení, folklórní, hudební i taneční představení.

Atraktivní je spojení na jih Rokycanska. Motorizovaní návštěvníci musí počítat s přetlakem vozidel, takže se nabízí nevšední doprava historickým motorovým vláčkem Hamerník Expres. Z Rokycan vyjíždí v 8.50, 11.35, 12.15 a 15.25 hodin do stanice Mirošov, odkud je do Dobříva zajištěna přeprava historickým autobusem.

Dodejme, že vstupné do prostoru vodního hamru je pro dospělé stanoveno na 100 Kč. Děti od tří let, studenti a senioři platí 80 Kč, rodinné vstupné je 250 Kč.