„Opravy a celkové restaurování strojního vybavení stály přes patnáct milionů korun. Na financování se podílela Evropská unie prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj, dále Plzeňský kraj a Západočeské muzeum v Plzni,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Vladislav Vilímec. Historii objektu shrnul ředitel Západočeského muzea v Plzni František Frýda a pozval desítky návštěvníků k prohlídce funkčního zařízení.

Budova byla postavena v 18. století na místě staršího dřevěného hamru. Součástí se stala vysoká pec ke zpracování železné rudy a loni dělníci narazili na její pozůstatky. Hamr je poháněn čtyřmi vodními koly náhonem z rybníka. Dvě pohánějí velké nadhazovací hamry, třetí kolo má na starost transmisní rozvod pro doplňkové stroje (nůžky, brusky, dynamo). Současně pohání i dvojici menších stlačovacích hamrů. Čtvrté kolo je určeno pro pohon dřevěného kazetového měchu pro vyhřívací pec.