„Cílem našeho projektu je zlepšení pohledu na menšiny a jiné kultury, jinak řečeno – přispění k multikulturní výchově,“ připomněl ředitel diakonie Petr Neumann během předávání ocenění v rámci doprovodné výtvarné soutěže.

Sešla se čtyřicítka prací a rozhodování podle porotců nebylo jednoduché. „Každá z prací vykazovala svou dávku poutavosti a vtipu,“ shodl se projektový tým, kladoucí ve finálním výběru důraz na vyjádření života cizinců v Čechách, emotivitu a vyjádření atmosféry. Nejlepší díla jsou vystavena v ZŠ TGM, kde v pátek dopoledne proběhlo i vyhlášení vítězů soutěže.

U nás se do akce zapojil celý druhý stupeň,“ uvedla učitelka Božena Štychová. Tím, že žáci navštěvovali tematicky zaměřené besedy v diakonii, měli jsme výrazně ulehčenou práci při motivaci výtvarných prací. Zážitky, které si děti odnesly, se v nich výrazně odrážejí,“ dodala učitelka. První místo, a tím i MP3 přehrávač a další pozornosti, získala deváťačka Hana Faitová ze ZŠ TGM. Její kolorovanou perokresbu děvčete s asijskými rysy, vyvedenou na koláži z novinových inzerátů týkajících se pracovních míst, umocňuje centrální slogan Hledám práci.

Neobyčejně silně ale na city působí i další práce. Třeba šesťačky Terezy Podhráské ze ZŠ ulice Míru, která se umístila jako druhá, či v pořadí třetí Kristýny Audesové, sedmačky ze ZŠ TGM. Ovšem i další práce dokazují, že se žáci nad problematikou hodně zamýšleli a i se snažili vžít do pocitů těch, kteří se náhle ocitnou v nezvyklém prostředí. „Chtěla jsem vyjádřit, že si tu cizinci připadají sami, mají problém získat práci, cítí obavy, ale i naději. Proto jsem volila chladné modré tóny a pocity vyjádřené slovy prolínají tělem smutného děvčete,“ vysvětlovala Hanka Beránková (opět TGM), další z finalistek.

“Tady práce Kristýnky zase úplně jasně říká, proč sem někteří cizinci utíkají. Že zažili spoustu špatného, ale žití v Česku je pro ně nový začátek, naděje pro celou rodinu i nalezení lásky. Tu symbolizuje tímhle srdcem,“ zamýšlel se nad poselstvím vyjádřeným obrázkem Neumann. “Jsme rádi, že děti náš projekt zaujal. Měl široký záběr. Šlo o přednášky s besedami pro školáky, zmíněnou už soutěž a vše prolínalo i do činnosti nízkoprahového klubu,“ doplnila Petra Beranová.