Loni cestovali záchranáři k 889 událostem. Na 706 z nich se podíleli příslušníci HZS ze stanic Rokycany a Radnice. Zasahujícím jednotkám se podařilo zachránit majetek za téměř 45 milionů korun. Druhou stranou mince je skutečnost, že dva muži v uniformách museli vyhledat lékařské ošetření.

Technická pomoc, to je zpravidla otevírání bytů či domů, transport pacientů, atd. Takových případů bylo v roce 2023 464 (52 procent všech zásahů). Následují havárie na silnicích okresu (156 nehod a bezmála 18 procent). Na třetím místě jsou požáry, kterých bylo loni 92. Způsobily škodu 22,88 milionu korun a uchráněny byly hodnoty ve výši 44,4 milionu korun. Nejvíce požárů bylo v červenci (15), následoval březen (14) a září (11). Při ničivém ohni nikdo nezemřel. Zraněno bylo osm osob, evakuováno bylo 11 osob a tři osoby byly zachráněny. Nejvíce požárů bylo se škodou do deseti tisíc korun, požárů se škodou nad jeden milion korun bylo sedm.

Vyšetřovatelé HZS Rokycany při cvičení v Radnicích.
Vyšetřovatelé HZS Rokycany cvičili v Radnicích

Za loňský rok nemuseli hasiči řešit žádnou živelnou pohromu (záplavy, větrná smršť, sesuv půdy, sníh). Ve 46 případech, kdy byli hasiči přivoláni, se jednalo o planý poplach. Hasiči vyjíždějí také k úniku nebezpečných chemických látek, v daném případě dominuje únik ropných produktů (33 případů).

Profesionální hasiči v územním odboru Rokycany mají dvě stanice, a to centrální v Rokycanech a pobočku v Radnicích.