Výjezdovou jednotku prověřila v únoru vichřice, která poškodila střechy některých objektů a v lesních porostech lámala stromy. Šest šikulů se pak v březnu pustilo do opravy tatry (prasklá nádrž na vodu byla obroušena a zacelena tekutým kovem). Další skupinka připravovala sál na dětský maškarní bál, který se konal po dlouhých dvou letech. V převlecích dorazilo padesát kluků a děvčátek a o jejich hudební doprovod se postaral diskžokej Petr.

Investičních záměrů mají představitelé obce hodně
Skomelno se chystá na výstavbu čističky

Nezaháleli ani ti nejmenší. Soptíci nechyběli ve Volduchách při soutěži v pexesu a přestože mezi nejlepšími chyběli, setkání s vrstevníky si užili. Následují další konfronatce a patří sem třeba příští měsíc okresní kolo hry Plamen v Dobřívě.