Do Kařezu se na okresní shromáždění sjeli představitelé 44 sborů (celkově je jich 68). Vyslechli informace o činnosti OSH, jednotlivých úseků (hodně aktivní je mládež) a věnovali se i financím. „Kromě toho letošního účastníci kývli na vyrovnaný rozpočet roku 2013," konstatoval náměstek starosty okresního sdružení Miloš Svoboda ze Zbiroha.

Republikové seskupení zastupoval při jednání Jaroslav Salivar a přítomni byli i šéfové profesionálních jednotek Plzeňského kraje.