Vyzvali ho k tomu členové SDH Němčovice při své valné hromadě v reakci na absenci starosty při republikovém sněmování v Přibyslavi. Rokycanský deník o této skutečnosti psal 21. prosince.

„Pravdou zůstává, že se Frost jednání ze zdravotních důvodů neúčastnil. Řádně se ale omluvil a nesouhlasíme s tím, že měl porušit stanovy nebo poškodit Jaroslava Salivara jako kandidáta na nejvyšší post Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Výmluvně o tom svědčí poměr hlasů.

Miroslav Frost funkci starosty OSH Rokycany vykonává odpovědně a svědomitě ve prospěch všech hasičů nejen v okrese Rokycany. Od prosince do února navštěvuje valné hromady sborů a okrsků. Používá k dopravě své osobní auto bez nároku na cestovné,“ zdůrazňuje se v kolektivním prohlášení VV OSH.

Plné znění komuniké VV OSH Rokycany bude zveřejněno v Týdeníku Rokycansko ve středu 23. 1. na 13. straně.