Zásah v náročném terénu si vyžádal škody na výstroji a vybavení prackovické jednotky v celkové výši 92 tisíc korun. „To je zhruba třetina našich ročních finančních prostředků, takže opravdu nešlo o zanedbatelnou částku,“ řekl velitel sboru dobrovolných hasičů v Prackovicích Michal Lupínek, který spolu s ekonomkou obecního úřadu žádost o peníze podával.

„Žádost jsme vyplnili a poslali na obecní úřad 7. října. Přesto platba nedorazila,“ konstatoval posmutněle Lupínek. O situaci se dozvěděl 21. října, tedy dva dny po finálním termínu podání žádosti. „Za hasiče můžu říct, že jsme všechny podklady odevzdali vyplněné a včas, je o tom dokonce na obecním úřadě zápis. Nic dalšího už nebylo v naší kompetenci,“ doplnil.

Starostka obce Andrea Svobodová Křešová potvrdila, že nešlo o opomenutí ze strany hasičů. „Žádost zpracovali. Za to, že peníze nedorazily, může komunikační šum,“ sdělila Deníku starostka. Co tím konkrétně myslí? Žádost musela být nejen zadaná do systému, ale i elektronicky podepsána a poslána datovou schránkou. A to právě mohla udělat jen ona. Neudělala.

Veliteli hasičů pomáhala s vyplněním žádosti o peníze hlavní ekonomka úřadu Eva Henniche Křížová. „Všechny nás to strašně mrzí. Když naši dobrovolní hasiči nedostanou peníze, tratíme na tom všichni,“ uvedla Henniche Křížová, která ale není statutárním zástupcem obce, takže nemá pravomoc za obec žádosti podepisovat.

Dva dny po termínu

Jakmile se starostka o pochybení dozvěděla, pokusila se celou situaci napravit a jako statutární zástupce obce podala žádost požadovaným způsobem. Bohužel pro hasiče už bylo dva dny po termínu.

Toto přehlédnutí stálo obec 92 tisíc korun. „Jelikož dobrovolní hasiči v Prackovicích spadají přímo pod obec, náhrada ušlé mzdy byla zasahujícím hasičům vyplacená. Bohužel i tato částka byla součástí neodeslané žádosti. Stejně tak obec bude muset časem zaplatit poškozené či zničené vybavení,“ poznamenal velitel Lupínek, který zároveň slouží i jako profesionální hasič.

close Starostka Prackovic nad Labem Andrea Svobodová Křesová info Zdroj: Deník/Topi Pigula zoom_in Starostka Prackovic nad Labem Andrea Svobodová Křesová

Naprosto stejná situace nastala v Polepech. „Bohužel jsme si nevšimli, že kromě klasického zadání do systému je potřeba použít i datovou schránku. Holt stala se chyba a jsme smíření s tím, že jsme o peníze přišli,“ zalitoval velitel jednotky polepských hasičů Čestmír Malý.

Kromě náhrad za poškozené vybavení či ušlou mzdu přísluší hasičům zasahujícím v Českém Švýcarsku také mimořádná odměna 100 korun za hodinu zásahu. Přihlásili se o ni například v Hlinné. „Vyplnili jsme žádost o dotaci, jejíž součástí je proplacení částky 100 korun za hodinu. Každý z hasičů strávil na zásahu 180 hodin, což znamená, že jim náleží částka 18 tisíc korun,“ zmínil starosta obce a dobrovolný hasič Martin Ušala a dodal, že žádný z hasičů si nedělal nárok na refundaci mzdy.

„Byli jsme tam převážně o víkendu a ve svém volném čase. S ministerskými odměnami jsme nezaznamenali žádný problém,“ poznamenal Ušala.

Podobné je to i v Litoměřicích. „Žádost od nás odešla. Peníze zatím sice nedorazily, ale nic nenaznačuje nějakou komplikaci. Myslím, že všechno bude mít hladký průběh,“ řekl starosta Sboru dobrovolných hasičů Litoměřice Jiří Zvolský.

Na požár, který v létě zachvátil lesy Českého Švýcarska, se sjeli hasiči z celé republiky a zasahovala i zahraniční technika. Ministr vnitra Vít Rakušan na tiskové konferenci pořádané přímo v Hřensku během požárů slíbil hasičům finanční kompenzace, které měly sloužit nejen jako odměna za práci, ale i k nákupu poškozené či zničené techniky.

Platby hasičům

Sbory dobrovolných hasičů měly v případě zásahu v Hřensku nárok na mimořádné odměny, které odsouhlasila vláda. Činily 100 korun za hodinu zásahu pro každého hasiče.

Podle zákonných předpisů také platí, že je-li zaměstnanec dobrovolným hasičem, tak má nárok na pracovní volno, ale refundaci mzdy mu vyplácí obec. „Zaměstnanec jako člen sboru dobrovolných hasičů při výkonu této činnosti má nárok na refundaci mzdy. Dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně je zřizovatel jednotky, tj. obec, povinna poskytnout náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době zúčastní zásahu při požáru,“ píše server pravniprostor.cz.

Na zničenou či poškozenou výstroj a techniku vláda mimořádně schválila jinou dotaci, o kterou bylo nutno si speciálně zažádat. Žádost musela jít mimořádně i datovou schránkou.