Mezi hasičská témata patřily například základní úkoly jednotek požární ochrany, hasební látky a třídy požárů, bojový řád jednotek požární ochrany nebo radiová komunikace. „Ze zdravotnické problematiky jsme se věnovali spolupráci hasičů se zdravotnickou záchrannou službou, transportu pacienta či kardiopulmonální resuscitaci včetně praktických nácviků,“ uvedl jednatel seskupení Tomáš Benetka.