Starostové hasičských sborů z Rokycanska obsadili v sobotu ráno Kařez. Nedorazili sem ale všichni, protože účast nepřesáhla šedesát procent.
„V okrese nyní evidujeme 67 sborů a v nich přes 2200 členů,” konstatoval v hodnotící zprávě šéf OSH Miroslav Frost. Sdružení se podle něho potýkalo s výrazným krácením dotací od ministerstev financí nebo školství, mládeže a tělovýchovy. Vítanou injekcí byla tudíž částka 160 tisíc korun od krajského úřadu. Díky ní byly zakoupeny překážky pro soutěže nebo výbava pro hasičské naděje.
Součástí tříhodinového sněmování se staly doplňující volby. Ve výkonném výboru nově zasednou Michal Štědrý z Týčku nebo Igor Tjutčev ze Zvíkovce.
Ke změnám došlo rovněž v kontrolní a revizní radě. Velet jí bude Karel Dlouhý z Bušovic, který zároveň dostal důvěru pro krajský úsek. Jednohlasně byly do rady kooptovány i Jiřina Burýšková z Dobříva a Ivana Andělová ze Zbiroha.
O výzdobu sálu sokolovny se i letos postarali kařezští nadšenci.