Husí kůži nahánějící znělka Hoří signalizu-je především výskyt požáru. Včasný zásah je klíčovým faktorem. Přitom ani leckoho nenapadne, že navzdory vysoké úrovni připravenosti se mnohé hasičské sbory (a nejen na Rokycansku) potýkají se znač-ným problémem. Především se jedná o malou kapacitu jejich zbrojnic a zastaralé vybavení.

„Jednotky požární ochrany 2 (JPO 2), které jsou ve větších městech, s tím až takové problémy nemívají, peníze seženou. Pokud jde o JPO 3, tam už je situace horší, ale až na některé případy se už i ty s potížemi vypořádaly," hodnotil ve- doucí odborné rady velitelů Okresního sdružení hasičů Rokycany Michal Liška. „Ov-šem," dodal, „většina jednotek požární ochrany působí v malých obcích a tam už technika ani další podmínky neodpovídají dnešním potřebám." Zbrojnice, až na pár výjimek, by potřebovaly renovo-vat. Jsou totiž malé a dnes už nevyhovující. „Peníze by byly třeba hlavně na zvětšení garáží a jejich opatření požadavkům odpovídajícími vraty. Dále také na vytvoření převlékáren a sociálního zázemí. Chybějí i klubovny, kde by se členové scházeli a mohli připravovat cvičení, školit se a podobně," upozornil Liška.

„Měli jsme problém s umístěním nové techniky. Pragu V3S jsme dovnitř s obtížemi zavírali. Proto jsme hasičárnu aspoň o deset centimetrů zvětšovali, víc to nešlo, a koupili stodolu, do níž se vejde velký Mercedes Atego, který jsme získali od státu přes Ha-sičský záchranný sbor Plzeňského kraje" konstatoval sta- rosta SDH Zvíkovec a zároveň i celého městyse Petr Uher. „Hasičárny bývaly stavěné na rozměr malé Tatry 805, se změnami se nějak nepočítalo. V případě naší zbrojnice jsme upravili poměry tak, že v místě máme také šatnu. Sociální zázemí ale využíváme úřadu, což je jen přes ulici," dodal.

Se stísněnými poměry se potýkají třeba i Bušovičtí.

Pokračování na str.3 středečního vydání Rokyanského deníku