Kromě popisu výjimečného činu je třeba uvést kontakt (jméno, příjmení, adresu, telefon, popř. email navrhujícího i na nominovaného). Z přijatých nominací budou vybráni ti, kteří na území Plzeňského kraje neváhali poskytnout první pomoc a přivolat záchranku a tím přispěli k záchraně lidského života.

Kupon je otištěn v lednovém čísle měsíčníku Plzeňský kraj nebo ke stažení z webu Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz. Zaslán musí být na adresu: Plzeňský kraj, Cena hejtmana, Škroupova 18, 306 13, Plzeň nebo prostřednictvím e-mailu na cenahejtmana@plzensky-kraj.cz.