Téma znělo Historie Rokycan a mapovalo proměny, kterými město prošlo. Ať už se týkaly vývoje architektury, způsobu života, rozvoje řemesel, umění, ale i čelení válečným běsům a dalšího.

Každá třída za poznáváním vyrazila do ulic i různých institucí. Mnoho dětí poprvé drželo v rukou třeba kroniku a hledalo údaje, které pak bylo třeba zpracovávat. Všechny získané poznatky kluci a děvčata dále přetvářeli. Zhostili se toho třeba formou knížky, nápaditě řešených panelů i jiným výtvarným způsobem či dokonce vytvořením filmu. Využili i vlastnoručně sestavené kamery.

Prezentaci pak v aule školy zahájil lidovými písněmiz Rokycan v krojích ustrojený sbor Šumíci vedený ředitelkou Hanou Šlégrovou. Třeťáci z béčka předvedli scénku nazvanou Rokycanské náměstí a historické tance. Pozornost poutal 3D model centra vytvořený 9. A a B či významné památné domy a kašny zachycené 2. A a 2 B. Ta rovněž mapovala proměny a porovnávala se současností. Děti byly hodně překvapené například tím, jaké náměstíčko se nacházelo na území, kde je jejich škola. Na obrazy historických budov se soustředila 7. A, žáci z béčka zase na řemesla a vytvořili i knížku. Třetí A k historickým stavbám přidala kopie dokumentů s pečetěmi. Děti je vy-robily podle originálů v archivu. Bořík Rada s Majdou Mošnovou o všem zasvěceně povídali. Osmáci se zaměřili na válečné dění. Parta z 8. A učebnu proměnila ve vojenské ležení, žáci i učitelka dorazili v polním odění. „Táta jezdí na vandry, neměla jsem s obstaráváním problém,“ uvedla Hanka Havlíčková. David Krajči s Petrem Váňou se pochlubil ještě diorámou postupu vojsk. Kolegové z 8. B přiblížili zatýkání K. H. Franka v Rokycanech. Páťáci se vydali po stopách rokycanských pověstí, kluci a děvčata z béčka studovali historické mapy města. Prvohorní pravěk studovali a spolu představili šesťáci. Historii a současnosti koupaliště zase prváčci. Po hudebních osobnost pátrala 4. B a 4. A zase po pamětních deskách významných osobností celkově. „Vůbec jsem nevěděl, koho přesně daná deska připomíná. Teď vím mnohem víc,“ uvedl David a spokojeností z výstupu akce se netajil sám.