Stoupající hladina zvedala adrenalin například Hrádeckým. „Trochu jsem z toho měl strach,“ připustil starosta Jaroslav Perlík. „V měřicí stanici už okamžitý průtok vody ukazoval výšku 88 centimetrů. Při devadesáti se vyhlašuje druhý stupeň povodňové aktivity. Noc tedy nebyla moc klidná,“ líčil. Pohotovost měla nejen povodňová komise, ale i policie a hasiči. „Kdyby bylo třeba, připravili jsme i protipovodňové zábrany. Za ty město dalo přes půlmilion,“ uvedli.

K použití ale naštěstí nedošlo. Voda začala k ránu klesat. O poledni už byla hladina o deset centimetrů níž a opadávání pokračovalo. „Sice pořád ještě svítíme zeleně na tabulce povodňových stupňů hydrometeorologického ústavu,“ sdělil kolem třetí odpolední Perlík, ale už jde o chvíle. Až překonáme sedmdesátku bude stav normální.“

„Když zažijete záplavy, bojíte se velké vody už napořád. Hrůzu z ní v roce 2002 i 2006 mám ještě v živé paměti. Všude kolem napáchala škody,“ uvedl Karel Vohradský, starostlivě sledující Klabavu mezi Hrádkem a Dobřívem.

„Obavy zažívali i Strašičtí. Ve čtrtek k večeru zaznamenali první signály, že se hladina Klabavy začala zvedat. „Rozlily se potůčky ústící do Padrťského potoka. Ten ale naštěstí příval pojal,“ uvedl starosta Jiří Hahner. Voda z přítoků zaplavily jen louky a prostor kolem koupaliště, škody nevznikly.

„V klidu ale zatím nejsem. Obávám se, aby intenzivní déšť nenadělal v obci problémy. Mám informace, že v naší spádové oblasti Brd sníh ještě ani zdaleka pryč není,“ podotkl. Situace, které teď čelili, ale podle něj ukázala, že z hydrologického hlediska se vyplatilo prohloubení koryta Klabavy, k němuž obec přistoupila po povodni v roce 2006.

Podobně je tomu i v Rokycanech. Přesto ale první radní Jan Baloun, jinak předseda Protipovodňové komise Rokycany, s rozšířenou působností, byl v neustálém telefonním kontaktu s kolegy, starosty okolních obcí. „Kontroloval jsem Klabavu ještě před půlnocí a oddechl jsem si, že voda už nestoupá. Podle předpovědi ale mělo i pršet.“

„Kdyby se hladina přiblížila až ke druhému stupni povodňové aktivity, komise by se dala do práce,“ sdělil starosta. Tajemník instituce Jakub Rataj byl připravený svolat tým.

Před přívalem, ženoucím se na Rokycany z druhé strany, podle mínění obyvatel Borku město dost uchránilo, že voda naplnila prázdný rybník v obci. Toho názoru byl například Václav Vaník, Tereza Kostková i jiní.

„Borecký pojal vody určitě hodně. Jestli byl okamžitý přítok ale takový, aby ohrožoval Rokycany, těžko odhadnout,“ míní Baloun.

V přehradě Klabava kulminovala voda v pátek kolem desáté dopolední. „Odtok z přehrady dosahoval 15,3 metru krychlového za vteřinu. To je začátek prvního stupně povodňové aktivity,“ informoval hrázný Jiří Grosskopf.

Potom ale začala klesat voda v přítocích i hladina přehrady. V patnáct hodin už byl odtok zhruba na úrovni 13,5 m³/sec „Do večera klesneme na deset až devět kubíků a přivřeme základové výpusti,“ dodal později hrázný.