Pokud uspěje, obdrží bezplatně každé číslo popisné či evidenční jeden kompostér (podle velikosti zahrady). Zájemci z Hlohovic, Mostiště, Svinné i Hlohoviček se mohou přihlásit na obecním úřadě – osobně nebo písemně na e-mail obec@hlohovice.cz do 10. května.