Obec jim zapůjčila areál s klubovnou a kolem ní vyrostly stany pro padesátku účastníků. Kromě dalších činností se děti věnovaly hře zaměřené na poznávání okolní přírody. Poznatky ihned doplňovaly do prověřovací skládačky, jen tak se mohly posunout do dalšího dne. Za dětmi přijížděli i zajímaví hosté a u večerních táboráků jim vyprávěli či předváděli různé dovednosti. „Dnes všechny čeká sportovní olympiáda a odpoledne závěrečné posezení s vy-hodnocením hry,“ uvedl vedoucí Pavel Moulis.