BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
Holoubkov – Při kontrolní schůzce na hrázi Holoubkovského rybníka přítomní hodnotili vypořádání se s havárií v podobě sesuvu její části, ale hlavně probírali výhledový plán.
„Skluz prací je zhruba dvoutýdenní. Jednak kvůli už zmíněné havárii a potom konzistenci bahna, s nímž se při hrázi pracovníci potýkají,“ sdělil za dodavatelskou firmu VHS vedoucí projektu Ševčík. „Pokud nenastanou velké problémy kvůli počasí a nepřidá se nic dalšího, nemělo by to ale předání hráze do předčasného užívání zbrzdit,“ míní.
Pokud jde o bahno, které bylo třeba odtěžit od hráze, aby mohla být dosypaná a celkově rozšířená, je příliš řídké. Navzdory tomu, že kvůli rychlejšímu odtékání vody se po domluvě s majitelem rybníka do boční hráze udělala průrva. Holoubkovský totiž není obtočný a voda z rybniční kaskády nad ním jím protéká.
Vzhledem k tomu že silnice vedoucí po hrázi je majetkem kraje, rekonstrukci vozovky za– jišťuje jeho organizace Správa a údržba silnic Rokycany.
„Trochu stavbaře zdrželo i to, že únosné dno, na němž je teprve možné založit opěrnou patku hráze, bylo výrazně níže, než předpokládal projekt. Muselo se zhruba o dva metry hlouběji,“ uvedla Jana Mrázová, náměstkyně SÚS.
„Kolem celé hráze do hloubky pěti až šesti metrů je odbagrovaný pruh. Momentálně se bagry zakusují do břehu, kudy stoupá silnice směrem ke komunikaci 605 (pozn. redakce: stará trasa Plzeň – Praha),“ shrnula Mrázová. Přibližně v ohybu mezi břehem a hrází, v nejhlubším místě vodního díla, budou stavbaři zakládat patku nového tělesa hráze. Bude z utužené nasypané zeminy, s návodní stranou vyskládanou z lomového kamene.
„Práce na dosypávání tělesa hráze, a tedy jejím rozšíření, jsme už zahájili, hlína se těží ze břehu pod nádražím. Šíře komunikace a chodníku vedených po hrázi je projektovaná na devět metrů. Tomu musí odpovídat šíře koruny a směrem dolů se pak násyp rozšíří až na jednadvacet metrů. Říjnem začnou práce na výstavbě nové komunikace,“ doplnil Ševčík.
Podle požadavku investora má být vozovka do předčasného užívání předaná před začátkem zimní údržby, to znamená oficiálně k 15. listopadu Zatím se jezdí objízdnou trasou. Na celkové dodělání akce je čas do poloviny příštího roku.