Lukáš Fišer zvítězil v Holoubkově naplno. Tento lídr Sdružení nezávislých kandidátů Holoubkovští občané (SNK HO) nejenže byl navržený jako jediný kandidát na starostu, ale v tajné volbě mu pak dali důvěru všichni z nedávných voleb vzešlí zastupitelé (dohromady 11).

Bude tak už ve druhém po sobě následujícím období stát v čele obce.

Opětně také prošel dosavadní model celého vedení, to znamená, že na řízení Holoubkova se s ním budou podílet i dva místostarostové. V tomto případě už jejich zvolení nebylo stoprocentní shodou, ale přesto Miroslav Vild (KSČM), navržený na 1. místostarostu, v tajné volbě obdržel devět hlasů a stejně tak i Hana Křejdlová (SNK HO), vytipovaná za druhou místostarostku. Zbývá dodat, že jak jeden, tak druhý byli do funkcí zvolení opětovně.

Kromě toho se na práci pro celek bude podílet pět výborů, radu obec nemá. Nejpočetnější sedmičlenný je kulturní výbor, jehož předsedou se stal Stanislav Kurdík (SNK Volba pro Holoubkov SNK VPH). Kontrolní výbor je pětičlenný a řídit ho bude Anna Vildová (bezpartijní, kandidátka (KSČM). Stejně četný je i finanční výbor, který má v čele Zbyňka Tůmu (SNK VPH). Pro řízení rovněž pětičlen-ného sociálního výboru zastupitelé dali důvěru Václavě Gutové (SNK VPH) a pětičlenný stavební výbor pove- de Luboš Vondrášek (SNK HO).

Ve zmíněných výborech spolu s dalšími zasedne i zbývající trio zastupitelů. Jedná se o Miloše Černého, kontrolní výbor (kandiátka KSČM, ale bezpartijní). Totéž zastoupení, až na výbor, který je sociální, platí i pro Dagmar Kořánovou. Zastupitel Petr Suchý (kandidátka SNK HO, jinak ale ODS) bude pracovat ve stavebním výboru.

K dalšímu veřejnému rokování, už na konkrétní záležitosti z běžného chodu obce zacílené, se zastupitelé sejdou 15. prosince.

„V nadcházejícím volebním období se chceme zaměřit hlavně na řešení dopravní situace. Už jsou připravené projekty na rekonstrukci komunikací ve starém i novém sídlišti a s tím související rozšíření parkovacích míst, úpravu zeleně a veřejného osvětlení," sdělil Fišer. „Hlavním cílem je ale páteřní silnice procházející obcí. Společně s Krajským úřadem PK, konkrétně správou a údržbou silnic, připravujeme celkovou rekonstrukci. Doprava velice zhoustla a je třeba zajistit zejména bezpečnost dětí mířících do školy a naopak," dodal starosta.